Medverka i Hållbarhetsveckan 2024 med 4H-aktivitet

Datum: 23.09.2024 - 29.09.2024

Medverka i Hållbarhetsveckan 23-29.9.2024 med en 4H-aktivitet i er förening. Anmäl er 4H-förenings aktivitet för barn och unga senast 11.9.2024

Medverkan i Hållbarhetsveckan är en ypperlig chans att synliggöra det lokala hållbarhetsarbetet i 4H-föreningen och i samarbete med andra föreningar och aktörer på orten. I likhet med tidigare år, ser vi fram emot 4H-föreningarnas otroliga mångsidighet i olika hållbarhetsaktiviteter under evenemangsveckan. Vidare kan ni lyfta fram i er förenings kommunikation aktuell 4H-verksamhet ur olika hållbarhetsperspektiv under evenemangsveckan ( det är inte nödvändigt att ordna med enskilda aktiviteter). De olika aktiviteterna och lyften ur verksamheten med barn & unga uppmärksammar vi likväl på nationell nivå innan och under Hållbarhetsveckan genom webbartiklar, puffar osv. Vi Fs4H gör även gemensamma kommunikationsåtgärder med Hållbarhetsveckan.

Senast i augusti är det aktuellt att bolla idéer, planera för program och anmäla er föreningsaktivitet senast 11.9 på https://hallbarhetsveckan.fi/anmalning/  Ingen aktivitet är för liten och deltagandet är kostnadsfritt.

Efter anmälan om aktivitet så erhåller ni kommunikationsmaterial innan evenemangsveckan kör i gång. Plus uppmärksammas i vår gemensamma 4H-kommunikation om Hållbarhetsveckan.

För anmälan om aktivitet och information se Hållbarhetsveckan.

Tillsammans skapar vi Hållbarhetsveckan i stark 4H-anda💚💚💚

Tveka inte ta kontakt för bollande av idéer eller vid frågor med Bettina C. Lindfors, Fs4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Back to top of page