Hållbarhetsveckan med 4H-aktiviteter

Datum: 23.09.2024 - 27.09.2024

Välkommen att medverka i Hållbarhetsveckan 23-29.9.2024. Med Hållbarhetsveckan vill vi tillsammans med 4H-föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs på landsbygden lyfts fram. 4H-föreningar deltar med olika lokala aktiviteter,  evenemang och samarbeten runt om i Nyland, Åboland och Österbotten. Inom 4H har vi fokus på barn och ungas hållbara lärande genom att göra.

Back to top of page