Det lokala ungdomsarbetet är Finlands svenska 4H:s styrka featured image
Publicerad | Uppdaterad | i Nyheter

Det lokala ungdomsarbetet är Finlands svenska 4H:s styrka

Nu firar vi den nationella ungdomsarbetsveckan. 4H-föreningarna producerar barn- och ungdomsverksamheten inom Finlands svenska 4H. Vårt uppdrag är att skapa meningsfull verksamhet som ger glädje, insikter och verktyg att hantera vardagen. 4H-verksamheten finns för att barn och unga skall må bra.

4H-verksamheten bidrar starkt till att barn och unga lär sig att lära. Verksamhetsmodellen vi jobbar enligt är Tre steg till arbetslivet och omfattar gruppverksamhet (4H-klubbar, ungdomsgrupper, läger), kursverksamhet och sysselsättning samt ungas företag. 4H-Akademin synliggör de ungas kunnande inom Fs4H.

Inom Finland svenska 4H ordnas årligen 1 600 klubbtillfällen, 1 200 lägerdygn och 1 300 kurstimmar. Vidare förmedlar 4H-arbetspooler och 4H-företag drygt 10 000 arbetstimmar till ett värde av ca 100 000 euro i utbetalda löner.

Våra gemensamma tyngdpunkter i verksamheten med barn och unga är aktivt medborgarskap, hållbarhet och kompetens. Tillsammans med 4H-föreningarna och 4H-medlemmarna i ålder 7-29 år utvecklar vi verksamheten för hållbart lärande.

4H är en bred hobby för barn och unga. Var kreativ i klubbar, social på läger, lär dig nytt på spännande kurser och ta första stegen i arbetslivet. Upptäck hela världen i vår trygga nordiska och internationella 4H-verksamhet.

4H-föreningarna är starka och kompetenta aktörer med stor lokal kännedom och samarbetsnätverk i Österbotten, Åboland, Nyland och på Åland. Vår verksamhet har en stark koppling till landsbygden och skärgården med målet att även finnas inom städer med betydande svenskspråkig befolkning.

Flera 4H-föreningar jobbar aktivt med ungdomsverksamheten i form av unga ledare (hjälpledare och klubbledare), kill- och tjejgrupper, intressegrupper (ex. kaninhoppning), arbetsförmedling och 4H-företagarna. Dessutom ser vi att unga tar plats i 4H-föreningarnas styrelser.

4H-Akademin synliggör kunnandet inom Fs4H

Inom 4H-Akademin övar våra unga ledarskapsfärdigheter och erhåller sina första insikter i arbetslivet samt kontakt såväl till lokalsamhället som landsbygdsnäringarna. De ungas lärande synliggörs via studiepoäng av validerade 4H-kurser, digitala kompetensmärken samt deltagande i nordiska och internationella aktiviteter. Dessa färdigheter ger de unga mervärde vid jobbsökande och kan räknas till godo i studier.

Några plock ur kursutbudet inom 4H-Akademin:

  • 4H Klubbledarutbildningen ger den unga färdigheter att fungera som klubbledare för barngrupper i 4H-föreningen.
  • 4H Körkortet till arbetslivet förbereder den unga inför arbetslivet och jobbsökandet.
  • 4H i Skogen och 4H i Trädgården är tematiska kurser som ger den unga färdigheter för jobb i skog och trädgård.
  • 4H Företagaren ger unga möjlighet att pröva på ett småskaligt företagande. Varje 4H företagare har en egen handledare i den lokala 4H-föreningen.
Nordiska och internationella aktiviteter för 4H-unga

Ungdomsarbetet inom Fs4H omfattar även nordiska och internationella aktiviteter för 4H-unga och unga vuxna. Unga har möjlighet till deltagande i nordiskt 4H-läger i samarbete med nordiska 4H-organisationer i Finland, Sverige, Norge och Danmark. I samarbete med Nordisk Ungdomsorganisation erbjuds 4H-unga möjlighet till medverkan i nordisk ungdomsvecka och ledarskapsworkshops.

Vår europeiska plattform är Rural Youth Europe som ordnar ledarskapsevenemang såsom European Rally för unga + 18 år i Europa. Vidare ges 4H-unga åröigen möjlighet till internationellt 4H-byte.

Tillsammans är vi starka! Välkommen att ta del av vår barn- och ungdomsverksamhet inom 4H i Svenskfinland och på Åland. Kontakta 4H-föreningarna direkt och följ såväl Fs4H och 4H-föreningarna på sociala medier: #fs4h #Viär4H #4Hförening #ungdomsarbete #ungdomsarbetsveckan #aktivtmedborgarskap #hållbarhet #kompetens #4HAkademin #läragenomattgöra

Tilläggsuppgifter ges av:

Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Fs4H, 040 563 6127
Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, kommunikation, 4H-Akademin, Fs4H, 040 920 9810

 

 

Back to top of page