4H-kurser för unga

4H-Akademin samlar kunnandet inom Finlands svenska 4H. Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter och erhåller sina första insikter i arbetslivet och företagsamhet samt kontakt till såväl lokalsamhället som landsbygdsnäringarna. Vi erbjuder ett brett urval av 4H-kurser till unga inom olika teman. De ungas lärande synliggörs via studiepoäng, digitala kompetensmärken samt deltagande i i nordiska och internationella aktiviteter.

Av vår kurser är 4H Företagaren, 4H i Skogen, 4H i Trädgården, 4H Klubbledaren samt 4H Körkort till arbetslivet  validerade för studiepoäng i samarbete mellan Fs4H och SFV:s studiecentral. Läs mer om de validerade 4H-kurserna samt ansök om kursintyg här.

4H Klubbledare, 2 sp

Som klubbledare efter genomförd utbildning, har du möjlighet att leda din alldeles egna 4H-klubb inom din förening, ensam eller tillsammans med någon annan 4H-klubbledare. Som din mentor och handledare i arbetet fungerar 4H-föreningens verksamhetsledare. 4H klubbledarutbildning ordnas av Fs4H årligen på våren, var efter du genomför en praktik i den lokala 4H-föreningen under handledning av verksamhetsledaren. Efter godkänd praktik kan du fungera som 4H-klubbledare självständigt. Likväl synliggöra ditt lärande genom ansökan via Fs4H om validerat kursintyg 2 sp som kan räknas till godo i dina studier.

4H Företagare, 7 sp

4H Företagare ger unga i ålder 13-28 år möjlighet att pröva på ett småskaligt företagande. Varje 4H företagare har en egen handledare i den lokala 4H-föreningen. Efter genomförd kurs och praktisk aktivitet, kan du synliggöra ditt lärande genom ansökan via Fs4H om validerat kursintyg 7 sp som kan räknas till godo i dina studier.

4H Körkortet till arbetslivet, 0,5 sp

4H körkortet till arbetslivet är avsedd för unga +13 år. Efter genomförd kurs har du grundläggande kunskaper och färdigheter i jobbsökande, arbetslivets spelregler och i god kundbetjäning. 4H Körkortet till arbetslivet kursen erbjuds av 4H-föreningar till unga såväl inom 4H-föreningar samt i högstadier i samarbete med skolor. Du synliggöra ditt lärande genom ansökan via Fs4H om validerat kursintyg 0,5 sp som kan räknas till godo i dina studier.

4H Dogsitter

Du kan utbilda dig till 4H-dogsitter om du är +14 år. Under kursen lär du dig om hundens beteende, första hjälp, utfodring, sjukdomar, ordningsregler som gäller för hundar, problemhundar, olika raser och deras egenheter, valpskötsel, hundens språk, pälsvård och djurskydd. 4H-dogsitter kurser erbjuds av 4H-föreningar.

4H i Skogen, 2 sp

Du lär dig bland annat om växtplatserna i skogen, de vanligaste trädslagen, plantering och slyröjning. Likaså hur använda röjsågen på ett säkert sätt. Målsättningen är att ge baskunskaper och basfärdigheter för dylika arbetsuppdrag. 4H i Skogen kurs erbjudas av 4H-föreningar till 4H-unga + 14 år ( + 16 år). Efter genomförd kurs kan du synliggöra ditt lärande genom ansökan via Fs4H om validerat kursintyg 2 sp som kan räknas till godo i dina studier.

4H i Trädgården, 2 sp

Du lär dig bland annat sköta en gräsmatta, plantera träd och buskar, anlägga en köksträdgård och planera en blomrabatt. 4H i Trädgården kurs erbjudas av 4H-föreningar till 4H-unga + 14 år (+ 16år). Efter genomförd kurs kan du synliggöra ditt lärande genom ansökan via Fs4H om validerat kursintyg 2 sp som kan räknas till godo i dina studier.

4H i Hemmet

Du lär dig sköta sysslor i hemmet såsom rengöring, textilvård och köksuppgifter. Dessutom får du en inblick i de äldres vardag och omvårdnad. 4H i Hemmet kurs erbjudas av 4H-föreningar till 4H-unga + 14 år.

4H Fotografen

Tycker du om att fotografera? Brukar du ta bilder och dela på sociala medier, din blogg eller skapa egna album. Kursen i digital fotografering ger dig inspiration, ger kännedom om din kamera så att du kan fotografera i olika situationer och hur du använder dina bilder. 4H Fotografen kurs erbjudas av 4H-föreningar till 4H-unga + 14 år.

4H Barnvaktaren

Tycker du om barn? Är du ansvarsfull och kreativ? Är ditt framtida drömyrke inom barnomsorg eller tycker du att det annars vore roligt att få arbeta med barn? Då kan 4H-barnvaktare vara något just för dig. 4H Barnvaktaren kurs erbjuds av 4H-föreningar till 4H-unga + 14 år.

4H Traktorkurs

Traktorkursen riktar sig till dig som är 13 år eller är äldre. Under kursdagarna lär du dig om traktorn, säker körning, arbetsskydd och deltar i praktiska körövningar. Tidigare erfarenhet av traktorer eller av körning behövs inte. Kolla vår evenemangskalender för de aktuella traktorkurserna. 4H traktorkurs ordnas av Fs4h i samarbete med 4H-föreningar i södra Finland och i Österbotten.

Back to top of page