Fs4H:s Utbildningsdagar 2023

Datum: 25.10.2023 - 26.10.2023

Plats: Tammerfors

Varmt välkommen på Finlands svenska 4H:s utbildningsdagar 25-26.10.2023 i Tammerfors

Årets Fs4H:s Utbildningsdagar ordnas 25-26 oktober i Tammerfors. Utbildningsdagarna är för 4H-föreningarnas personal och centralkansliets sakkunniga. Temat är ”En trygg, effektiv och lärande 4H-verksamhet”.

Tilläggsinformation ges av Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Fs4H, 040 902 9810.

Varmt välkommen – väl mött!

PROGRAM

TEMA – En trygg, effektiv och lärande 4H-verksamhet

Dag 1, 25.10.2023

12.00   Lunch & nätverkande, Lapland Hotel Tampere

13:00   Öppningsord och välkommen
Bettina C. Lindfors, Fs4H

13:15   En trygg, effektiv och lärande 4H-verksamhet, del 1

Tryggt ledarskap inom barn – och ungdomsarbete
Eva-Lotta Backlund, ansvarig för barn och unga, Finlands svenska Idrott

Diskussion, smågruppsarbete, gemensamma insikter

14:45   Kaffe & mingel

15:15   En trygg, effektiv och lärande 4H-verksamhet, del 2
-17:00

En trygg 4H-verksamhet är varje barn och ungas rättighet.

Trygghet på klubbar, läger, kurser och arbetsförmedling samt på arbetsplatsen – tematiska workshops

Smågruppsarbete, diskussion, gemensamma insikter med mål om skapande av Trygg 4H-hobby anvisning

19:00   Middag på restaurang Kattila, Tammerfors

Dag 2, 26.10.2023

8:00   Morgonmål, nätverkande, Lapland Hotel Tampere

9:00   Presentation av preliminära resultaten av utvärderingen av Kulturfondens
beviljade förbundspaket till Fs4H

Anna Bertills, Bertills & Ljung

9:30   Hur kan vi mäta och synliggöra effektfull 4H-verksamhet?

Marion Fields, sakkunnig, Studiecentralen Sivis, Kompetenscentrum Kentauri

Diskussion, smågruppsarbete, gemensamma insikter

11:30   Aktuellt inom Fs4H – ekonomi, kommunikation, utbildning & ledarstöd
Lunch & nätverkande

12:45   Workshop i främjande av arbetsvälmående och praktiska färdigheter i olika hantverkstekniker, Taitokeskus Verkaranta, Tammerfors

Anna Puolakka, ansvarig rådgivare, Taitokeskus Verkaranta/ Taito Pirkanmaa Oy
och ordförande för Tammerfors 4H-förening

15:00   Tack, summering av det gemensamma lärandet under Utbildningsdagarna

FS4H Utbildningsdagar ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.

 

 

FS4H:s Utbildningsdagar 2023 ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänners Studiecentral.

Back to top of page