FS4H Utbildningsdagar 2022

Datum: 16.11.2022 - 17.11.2022

Plats: Tammerfors, Finland

FS4H Utbildningsdagar ordnas 16.-17.11.2022 i Tammerfors, Finland. Dagarna samlar centralkansliets och 4H-föreningarnas personal till fortbildning, nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Teman är hållbara finansieringskällor & företagssamarbete; de ungas psykiska hälsa & ohälsa; vardagsberedskap bland barn och unga. Deltagandet sker i första hand på plats med möjlighet till digital medverkan vid behov.

Utbildningsdagarna ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.

Tilläggsuppgifter ges av: 

Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-akademin, Finlands svenska 4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Back to top of page