Fs4H Ledardagar 2024, Tammerfors

Datum: 26.03.2024 - 27.03.2024

Plats: Tammerfors

Fs4H Ledardagar 2024 ordnas 26-27.3.2024 i Tammerfors. Ledardagarna riktar sig till personalen på Fs4H och i 4H-föreningarna i Svenskfinland och på Åland.

Programmet är fyllt av kompetenshöjande aktiviteter, erfarenhetsutbyte och inspirerande diskussioner med såväl kollegor som samarbetsparter. Fokus läggs på glad samvaro för en stärkt 4H-gemenskap.

Tilläggsinformation ges av programansvariga Bettina C. Lindfors, Fs4H.

 

Back to top of page