Finlands svenska 4H på Educa-mässan 2024

Datum: 26.01.2024 - 27.01.2024

Plats: Mässcentrum, Helsingfors

Fs4h medverkar på Educa-mässan i Helsingfors Mässcentrum 26.-27.1.2024. Besök vår gemensamma monter i Svenska Hörnan och lyssna till paneldebatter på Hörnan-scenen.

En god utbildning är byggstenen för barn och ungas sociala kompetens, ledarskaps- och arbetslivsfärdigheter. Finlands svenska 4H främjar ungas aktiva medborgarskap. Inom 4H-Akademin övar unga ledarskapsfärdigheter och erhåller första insikter i arbetslivet samt kontakt till landsbygdsnäringarna.

Mer information publiceras i november 2023.

Vid frågor kontakta Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd, Fs4H, 040 920 9810, bettina.lindfors@fs4h.fi

Back to top of page