4H-föreningarnas sommarträff

Datum: 24.08.2023

Tid: 10:15 - 14:45

Plats: Tampere-talo, Tammerfors

Styrelsen för Finlands svenska 4H har glädjen att inbjuda 4H-föreningarnas ordförande, övriga styrelsemedlemmar samt verksamhetsledare till en gemensam sommarträff torsdagen den 24 augusti, kl. 10:15 – 14:45 i Tammerfors, Tampere-Talo. Dagens tema detta år är ”Glad 4H-verksamhet, givande styrelsearbete och effektfull samverkan lokalt”.

Syftet med sommarträffen är att skapa en god dialog mellan alla parter i den finlandssvenska 4H-rörelsen och diskutera gemensamma aktuella frågor. FS4H leds av riksdagsledamot Anders Norrback och vi ser fram emot trevlig diskussion mellan FS4H styrelsen och föreningarnas representanter.

Varmt välkommen!
Finlands svenska 4H, styrelsen
På frågor svarar Camilla Wahlsten tfn 040 563 6127 eller e-post camilla.wahlsten@fs4h.fi

Back to top of page