Våra 4H:n står för

Huvud - för kunskap och ett självständigt tänkande

Hjärta - för respekt, medkänsla och empati

Hand - för färdighet, att lära genom att göra

Hälsa - för ett sunt levnadssätt i en sund miljö