Säckinsamlingen sommaren 2018

Från och med första insamlingen år 1975 har hela 35 miljoner kilo säckar samlats in för återvinning. Finlands svenska 4H har sålunda samlat säckar under många års tid och säckinsamlingskampanjen fortsätter som tidigare år.

Att återvinna säckar från lantbruket och samtidigt stöda den lokala 4H-föreningen är ett bra sätt att medverka i det allmänna miljöarbetet. Utsädes- och handelsgödselsäckar samlas in i hela landet och Finlands svenska 4H deltar i kampanjen Rejäl Handling Säckinsamling 2018.

Säckinsamlingen är ett samarbete mellan Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto, de lokala 4H-föreningarna och Yara Suomi Oy. Yara har fortsättningsvis avtal med Lantmännen Agro,  Raisioagro Oy, Tilasiemen Oy och Hankkija. Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna.

På de flesta orter i Nyland pågår insamlingen under tiden 15 maj - 23 juni. I Österbotten är insamlingstiden 1 juni - 31 juli. Kyrkslätt, Sjundeå och Åboland har egna specifika insamlingstider.

 

Målsättning

Den kvalitativa målsättningen är att alla 4H-föreningar samlar säckar. Den kvantitativa målsättningen är, att 4H-ungdomarna samlar in hälften av alla de säckar, som företagen har levererat till gårdarna. För år 2018 är målsättningen för hela Finland 700 000 kg.

 

Vad görs av säckarna?

Småsäckarna och huvorna (plasten som dras över pallarna med småsäckar) är av polyetenplast. Plasten bryts mycket långsamt ner i naturen. En kvarlämnad plastsäck skräpar ner landskapet i tiotals år. Därför är det viktigt att de använda plastförpackningarna samlas ihop. Småsäckarna, huvorna och storsäckarna används som råvara för ny plast. Efter tvätt, söndermalning och smältning kan man tillverka nya returplastprodukter.

 

Insamlingens omfattning

1. Yaras små gödselsäckar, 40 kg, också skogsgödselsäckar (Tryck på säcken: Yara, Kemira Grow, Kemira Agro eller Kemira)

2. Yaras små gödselsäckar, 25 kg

3. Skyddshuvor från gödselpallar; Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro eller Kemira

4. Gödsel- och utsädes storsäckar; också skogsgödselstorsäckar;  Yara (med trycket Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro eller Kemira), Agrimarket, Tilasiemen, Raisioagro och K-Maatalous.

I insamlingen mottas inte:

- säckar från andra tillverkare

- sträckfilm eller plansilofilm för silofoder

- olika dunkar

- andra plaster och avfall

 

När du för säckarna

Säckarna ska vara packade enligt anvisningarna för småsäckar, huvor, och storsäckar när de förs till mottagningsplatsen. Har du inte själv möjlighet att packa säckarna så kan du ta kontakt med den lokala 4H-föreningen på orten och höra dig för om de har någon 4H-ungdom som kan utföra arbetet. 

Idén är att göra så täta förpackningar som möjligt. Det blir dyrt att frakta luft! Paketen skall gå att hantera automatiskt och skall därför ha ungefär samma storlek. Plasthuvor och småsäckar insamlas för återvinning. Storsäckar insamlas för användning som bränsle. Håll partierna i skilda högar. Håll reda på antalet! Säckarna ska vara så torra som möjligt, våta säckar är inte roliga att packa!

 

Så här packar du dina säckar

Småsäckar

49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde, som borde vara öppnad i kortändan för att packandet ska lyckas. Andra plaster än småsäcksplast får inte användas eftersom säckarna används som råvara för nya säckar.

Tips: Småsäckarna är enklare att packa om man klipper upp den 49:e säcken på tre sidor så att den endast hänger fast i en kort sida. Då får man ett långt paketeringsplast som man rullar de 48 säckarna i. Efter det sätter man in hela rullen i en i kortändan uppklippt småsäck.

Plasthuvor 

"Krymplastet" d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna radas 3 - 6 på varandra och rullas ihop så att de ryms i en, i kortändan uppklippt småsäck. Behöver inte bindas.  

Storsäckar
1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
3. Bind ihop 5 - 20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.

 

Insamlingsplatser

 

Alla insamlingsplatser, även de som sköts av finska 4H-föreningar hittar du här>>
 

SÖDRA FINLAND

Östnylands 4H

Pernå: Forsby gård, Askolinsvägen 45

Lappträsk: Lindkoskivägen 388 + 350 m framåt mot Strömfos

Mottagningstid: 15.5-23.6 - hela tiden öppen

Kontakt: Anna Liljeström, 050 467 8092

E-post: ostnyland(a)fs4h.fi

 

Borgå 4H

Borgå: Hankkija Borgå, Simolinsvägen 2, 06100 Borgå

Mottagningstid: 15.5-23.6, vardagar kl. 8-16

Kontakt: Maria Lill-Smeds, 045 134 4764

E-post: borga(a)fs4h.fi

 

Sibbo 4H

Sibbo: Boxvägen 860, Nybengts

Mottagningstid: 15.5-23.6 - hela tiden öppen

Kontakt: Anki Nyberg, 050 536 8614

E-post: sibbo(a)fs4h.fi

 

Ingå 4H

Ingå: vid Virkbyvägen före Täkter vägskäl

Mottagningstid: 15.5-23.6 - hela tiden öppen


Sjundeå: Mörsbackavägen 42, Lappers

Mottagningstid: 27.6-1.7

Kontakt: Benita Björkroth, 050 347 0364

E-post: inga(a)fs4h.fi


Kyrkslätt: Storkvis, Gamla Kustvägen 328, Kyrkslätt

Mottagningstid: 27.6-1.7

Kontakt: Anders Engberg, 0400 436 255

E-post: anders.engberg(a)kolumbus.fi

 

Raseborgs 4H

Björsby: Kungsvägen 1180, 10420 Skuru

Lindsby: Lindsbyvägen 17,10520 Tenala

Mottagningstid: 15.5-23.6 - hela tiden öppen

Kontakt: Annina Svensson, tel. 044 241 1540

E-post: annina.svensson(a)fs4h.fi

 

Kimitoöns 4H

Adress: Storkärrsvägen 99, 25870 Dragsfjärd

Mottagningstid: 5.6-21.6, tisdagar kl. 10-15 ja torsdagar kl. 13-18

Kontakt: Clara Bergström, 044 042 5091

E-post: clara.bergstrom(a)fs4h.fi

 

Pargas 4H

Pargas: Rauhala avfallsstation, Sydmovägen 173

Mottagningstid: 18.4-27.6, mån kl. 11.30-19, tis-fre kl. 9.30-17. Därtill öppet första lördagen i månaden kl. 10-15. 22 juni stängt. 

Kontakt: Susanne Nyman, 044 259 1866

E-post: susanne.nyman(a)fs4h.fi

Houtskär: Houtskärs sorteringsstation. 18.4-19.6.  Från Träsk korsning ca 1 km mot Näsby på vänstra sidan av vägen. Öppetttider: tis kl. 15-16.45.

Kontakt: Cati Huhta, 020-728 2117

Korpo: Kyrkbyns sorteringsstation. 18.4-15.6. Öppettider: onsdagar kl. 14.30-18. Därtill öppet fredagar kl. 10-13 samt den första lördagen i månaden kl. 10-13.

Kontakt: Cati Huhta, 020-728 2117

Ingen insamling i Nagu eller Iniö! Säckarna kan föras antingen till Pargas eller Korpo.

 

ÖSTERBOTTEN

Mottagningstid: 1.6-31.7.2018 (gäller alla)


Pedersöre 4H

Adress: Slakthusets parkering, Essevägen 457, 68820 Esse

Kontakt: Jessica Roos, 050 559 3438

E-post: pedersore(a)fs4h.fi

 

Nykarleby 4H

Adress: Västra Jeppovägen 55, 66900 Nykarleby

Kontakt: Susann Gleisner, 040 367 9088

E-post: susann.gleisner(a)fs4h.fi

 

Vörånejdens 4H

Vörå: Lotlaxvägen 795, 66600 Vörå

Oravais: Oravais kompost, Kimovägen 301, Vörå

Kontakt: Verksamhetsledaren, 050 434 6040

E-post: voranejden(a)fs4h.fi

 

Korsholms 4H

Kvevlax: Kvevlax spannmålslager, Långgatan 4, 65530 Kvevlax

Solf: Barkamovägen 3, 65450 Solf

Kontakt: Kati Källman, 044 307 7337

E-post: korsholm(a)fs4h.fi

 

Malax-Petalax-Bergö 4H

Adress: Magasingränd 1, 66100 Malax (bakom brandstationen i Yttermalax)

Kontakt: Mia Gull, 050 496 1506

E-post: mia.sjoblad(a)fs4h.fi

 

Närpes 4H

Pörtom: Velkmossvägen 6, 66270 Pörtom

Övermark: Vasavägen 1621, 64610 Övermark

Närpes: Finby, Högback industriväg 13, 64230 Närpes

Kontakt: Ann-Katrin Enqvist, 050-566 8485

E-post: narpes(a)fs4h.fi

 

Kristinestads 4H

Lappfjärd: Gamla simhallstomten, Lålbyvägen 35, 64300 Lappfjärd

Härkmeri:  Härkmerivägen 474, 64460 Härkmeri (f.d. servicestationen)

Kontakt: Victoria Vikstrand, 0400-696 238

E-post:victoria.vikstrand(a)fs4h.fi