Arbetspoolerna

Österbotten

KRONOBY, TERJÄRV, NEDERVETIL / NORDPOLEN
Botnia 4H
Tel: 044 255 1018
(måndag-torsdag 9-13)
E-post: botnia(a)fs4h.fi

 

PEDERSÖRE, JAKOBSTAD, LARSMO / NORDPOLEN
Pedersöre 4H
Tel: 050 559 3440
(tisdag-fredag kl. 10-13)
E-post: pedersore(a)fs4h.fi

 

KORSHOLM, VASA / 4H ARBETSPOOLEN
Kati Källman, Korsholms 4H
Tel: 045 144 3360 (reserv 044 307 7337), vardagar kl.10-12
E-post: 4Harbetspoolen(a)gmail.com
https://korsholm.fs4h.fi/for_samhallet/arbetspoolen

 

MALAX / SYDPOLEN
Mia Gull, Malax-Petalax-Bergö 4H
Tel: 050 496 1506
(måndag – torsdag kl. 9-13)
E-post: mia.gull(a)fs4h.fi

 

NÄRPES / SYDPOLEN

Anki Enqvist, Närpes 4H
Tel: 050 566 8485
E-post: ann-katrin.enqvist(a)fs4h.fi
Webbsajt

 

KRISTINESTAD / SYDPOLEN
Victoria Vikstrand, Kristinestads 4H
Tel: 0400 696 238
E-post: victoria.vikstrand(a)fs4h.fi

 

Södra Finland

ÖSTNYLAND / HÄNDIG HEMHJÄLP

Anna Liljeström, Östnylands 4H
Tel: 050 467 8092
E-post: ostnyland(a)fs4h.fi
 

SIBBO / TJÄNSTERINGEN

Anki Nyberg, Sibbo 4H
Tel: 050 536 8614
E-post: anki.nyberg(a)fs4h.fi

 

BORGÅ / TJÄNSTERINGEN

Britt Björkqvist, Borgå 4H
Tel: 040 326 5866
E-post: britt.bjorkqvist(a)gmail.com

 

PARGAS

Susanne Nyman, Pargas 4H
Tel: 044 259 1866
E-post: susanne.nyman(a)fs4h.fi

 

RASEBORG

Annina Svensson, Raseborgs 4H
Tel: 044 241 1540
E-post: annina.svensson(a)fs4h.fi