YEP – nätverket för ungdomar

YEP är nätverket för 4H-medlemmar mellan 14 och 29 år. Grundades på 4H-medlemmarnas initiativ år 2007. YEP finns till för de 4H-medlemmar som passerat åldersgruppen för traditionell 4H-klubbverksamhet.

Genom YEP-gruppen vill vi engagera 4H-ungdomarna till att vara aktiva och medvetna medborgare. YEP-gruppens verksamhet har samma mål som den övriga 4H-verksamhet, men täcker framförallt de två sista punkterna i Finlands svenska 4H:s vision.
”Ett samhälle med företagsamma barn och unga som mår bra, som tar ansvar för miljön och omgivningen, som har social kompetens och känner en global gemenskap.”

Via YEP-gruppen sprids information om aktuella evenemang som passar för äldre 4H-medlemmar. Information om evenemang, utöver det som ordnads i 4H:s eller våra takorganisationers regi, fås via kontaktnät som bildats när ungdomarna tagit del i internationella evenemang.

Nora Backlund är YEP-gruppens frivilliga koordinator. Nora upprätthåller YEP-gruppens mailinglista och uppdaterar gruppens facebooksida. Ta kontakt med Nora om du vill veta mer om YEP, har idéer eller annars bara vill engagera dej!

Nora Backlund
GSM: +358 (0)44 079 7079
E-post: yep@fs4h.fi

Facebook 4H – YEP-Young Energetic People

Back to top of page

Pin It on Pinterest