Kom på 4H-läger!

För många är läger sommarens höjdpunkt. På läger lär du dig nya saker och träffar nya kompisar. För ungdomar finns möjlighet att delta på nordiska läger vartannat år.

Nordiskt 4H-läger

Nordiskt 4H-läger arrangeras vartannat år i Finland, Norge, Danmark eller Sverige. Lägret är till för alla 4H:are från 14 år och uppåt. Aktiviteterna är varierande beroende på vilket land som är arrangör. Lägret är ett ypperligt tillfälle att lära känna 4H:are från de övriga nordiska länderna. Nordiskt 4H-läger hölls 20 – 27 juli 2019 på Bornholm i Danmark. Nästa nordiska läger blir sommaren 2021.

Nordiska ungdomsveckan

Den nordiska ungdomsveckan arrangeras varje år i något av de nordiska länderna.

Back to top of page

Pin It on Pinterest