Nordiskt ungdomsmöte

03 Januari 2019, 00:00 - 06 Januari 2019, 00:00

Målsättningen med mötet är att evaluera och utveckla nordiska ungdomsaktiviteter och -arbete samt samarbete med baltiska organisationer. Mötet består av flera olika delar. En del sessionerna (fredag kväll - söndag kväll) är gemensamma för alla. Torsdag eftermiddag - fredag kväll arbetar deltagarna i olika workshops kring specifika teman:

1. Evaluering av NSU:s aktiviteter 2018 (deltagare som deltagit i aktiviteter)

2. Kartläggning av ungdomsledarskaps modeller i organisationer  och utveckling av modeller för att öka ungdomars ledarskap i ungdomsarbtetet. (1 deltagare/land)

3. Workshop om digitalt ungdomsarbete (några deltagare som är intresserade av detta)


Deltagarprofil: 18-29 åringar, gärna personer som har varit involverade i NSU:s 2018 aktiviteter och/eller planerar fungera som ledare för 2019 aktiviteter.

Deltagarantal: 1 person från Finlands svenska 4H. Deltagandet är gratis.

Inbjudan med mer info hittas här>>

Preliminärt program hittas här>>

Är du intresserad av att delta så meddela ditt namn, dina kontaktupggifter samt vilken 4H-förening du är medlem i via formuläret här nedanför senast 8.12.2018.
 Plats
Stockholm