Ungdomsmöte: Ung Intelligens

03 Januari 2019, 00:00 - 07 Januari 2019, 00:00

Tema: Digitalisering, social media och artificiell intelligens som föreningsresurs

Innehåll: Tre programdagar (+ resdagar) där vi behandlar temat från NSU:s och de egna organisationernas perspektiv och planerar kommande aktiviteter som har med temat att göra.

Deltagarprofil: 18-29 åringar, gärna personer som har varit involverade i NSU:s 2018 aktiviteter och/eller planerar fungera som ledare för 2019 aktiviteter.

Deltagarantal: 1 person per NSU-medlemsorganisation

Mera info inom kort.


Kontaktperson

Plats
Närheten av Stockholm