RYEs Höstseminarium

04 November 2018, 15:00 - 10 November 2018, 10:00

Media Crossroads- seminariet syftar till att stärka ungas mediakunskap, källkritiskhet samt deltagande media.

Deltagarna lär sig om olika slag av media samt dess roller liksom även om medias styrka och risker.

För att delta bör du fylla 18 år senast dagen då seminariet börjar.

Läs mer om seminariet i Call for Participants.

Finlands svenska 4H har möjligheter att föreslå två deltagare (RYE besluter i sista hand vem som får åka) och står för deltagarens deltagaravgift (250€).

Deltagaren bokar och bekostar själv sina resor till och från seminarier. RYE återbetalar 50% av resekostnaderna. Total kostnad som accepteras är 250€ (återbetalning 125€).

Meddela ditt intresse till camilla.wahlsten@fs4h.fi senast den 10 september. Vi meddelar vem som får åka den 11.9

 Plats
Solvalla idrottsinstitut
Nouxvägen 82
02820 Esbo