Ungdomsseminarium Guardians of Equality

02 Juli 2018, 13:01 - 08 Juli 2018, 13:02

När: 2 – 8 juli 2018 (inklusive resdagar)

Var: Seminariet äger rum i Enare i Lappland, Finland (adress: Angelintie 696, 99870 Inari, Finland). Kost och logi är i kurscentret Vasatokka, som erbjuder boende i rum på 2-6 personer.

Målgrupp: Ungdomar i åldern 15-22 år som är intresserade av temat. Det finns plats för 5 deltagare/land.

Tema: Inklusion och lika möjligheter, speciellt i  förhållande till könsidentitet men också i frågan om andra områden som deltagarna anser viktiga eller relevanta.

Program:
Detaljerat program ges åt deltagarna efter ledarmötet i mitten av maj. Det preliminära programmet är
följande:
2:a juli: Ankomstdag
3:e juli: Introduktion och aktiva sessioner där deltagarna delar med sig av sina hobbyer och intressen
4:e – 5:e juli: Sessioner om temat, av vilka några är teoretiska men de flesta av dem praktiska och hålls
utomhus (under en vandring)
6:e- 7: juli: Planering om hur man agerar och sprider budskapet baserat på vad som lärt sig, utvärdering
8 juli: Avresedag

Målet är att deltagarna:
1. lär sig om varandras hemorter och ungdomarnas livsstil där,
2. blir medveten om problem i samhället relaterade till ojämlikhet och ojämställdhet, och
3. planerar vad vi kan göra åt det.

Rese-ersättning: Resekostnaderna ersätts till 50% av max 250 euro för deltagare från Finland (max 125 eur o/person betalas ut)

På grund av de stränga kraven från finansiärerna vänligen följ dessa regler för att få din reseersättning:
• Använd de mest förmånliga transportmedlen (ekonomiklass flyg, andraklasståg etc.)
• Dokumentation från samtliga transportmedel måste ges/sändas till NSU inom 2 månader efter
aktiviteten: biljett som visar resrutten, biljettpriset och betalningsdatum. Om denna info inte finns på
biljetten ska du bifoga bevis på korttransaktionerna.

Deltagaravgift: 50 € (Fs4H betalar deltagaravgiften för medlemmar)

Anmälan: Anmäl ditt intresse att åka på ungdomsseminariet genom att fylla i formuläret. Deadline för anmälan är 7.5.

Inbjudan till seminariet hittar du här>>Plats
Kurscentret Vasatokka i Enare, Lappland
Angelintie 696
99870 Inari