Nsu:s ungdomsfestival Life on the Line

05 December 2017, 00:00 - 11 December 2017, 00:00

En intressant vecka där unga från de nordiska länderna, Tyskland och Lettland och invandrare lär känna varandra och lär sig om varandras kulturer. För dig som är 14-22 år.

5 dec: Ankomst till Köpenhamn
Dag 1: Vi lär känna varandra och bekantar som med temat interkulturellt lärande
Dag 2-3: Workshops kring deltagarnas intressen och kultur
Dag 4: Workshops forts. och också den lokala befolkningen i centrala Köpenhamn involveras
Dag 5: Utvärdering och hur vi kan sprida kunskapen åt andra
11 dec: Avfärd från Köpenhamn

Anmäl ditt intresse att åka med formuläret här>>

Pris: Deltagaravgiften (155 euro) betalas av Fs4H om du är 4H-medlem.

Veckan arrangeras av Nordiska samarbetsorganisationen för ungdomsarbete (NSU) och som lokal värd fungerar 4H Danmark.

 

 


Kontaktperson

Plats
Köpenhamn, Danmark