Strategier

Våra strategier sätter ramarna för vår verksamhet.

Strategi:Vår gemensamma vilja 2016-2018

Kommunikationsstrategi

Miljöstrategi

Code of Conduct: Bilder och meddelanden

Drogförebyggande policy

Antimobbningsplan för FS4H

 

Vår verksamhet

Temahelheter för vår verksamhet är:

    Företags- och arbetsfostran

    Fostran till miljömedvetenhet

    Fostran till internationalism

 

Våra nyckelprodukter är:

    Gruppverksamhet

    Kursverksamhet

    Sysselsättningsverksamhet

 

Vi jobbar i enlighet med modellen "Tre steg till arbetslivet"

 

Läs mer om vår verksamhet för år 2016 i verksamhetsplanen och om vad vi gjort i verksamhetsberättelsen 2015.

 

Internationalism

Finlands svenska 4H har som mål att fostra medlemmarna till internationalism. I samarbete med vår europeiska plattform, Rural Youth Europe (RYE),  vår nordiska plattform, Nordisk samorganisation för ungdomsarbete (NSU), samt vår finska systerorganisation Suomen 4H kan vi årligen erbjuda ett trettiotal ungdomar möjlighet att delta på internationella evenemang i norden och i Europa. Du kan läsa mer om vår internationella verksamhet här.