Våra samarbetsparter

Suomen 4H-liitto

Svenska lantbrukssällskapens förbund

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Folkhälsans förbund

Mjölk och hälsa rf

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Pohjola-Norden

Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet

Nordisk samarbetsorganisation för ungdomsarbete

Rural Youth Europe

 

Några av våra finansieringssamarbeten

Jord- och skogsbruksministeriet

Svenska kulturfonden

von Frenckells stiftelse

Brita Maria Renlunds minne

SFV Bildning

Henry Fords stiftelse

Svenska folkskolans vänner

Föreningen för främjande av huslig utbildning