Organisationsschema

Finlands svenska 4H består av föreningarna och av centralkansliet.

Föreningarna

Styrelserna i de olika föreningarna styr verksamheten och föreningarnas verksamhetsledare bär det operativa ansvaret.

Centralkansliet

Styrelsen för Finlands svenska 4H, ledd av riksdagsledamot Mats Nylund, fattar beslut om startegier, planer och budget samt om fördelning av bl.a. statsstöd till föreningarna. Styrelsens ärenden bereds av arbetsutskottet. Centralkansliet finns i Helsingfors med sidokontor i Vasa. På centralklansliet jobbar verksamhetsledaren och informatören samt utvecklings- och utbildningsansvariga (i Vasa).

Organisationsschema