Samarbete ger mervärde

Finlands svenska 4H samverkar smidigt med andra aktörer för barn och ungas väl.

Vi värdesätter högt såväl dialog och erfarenhetsutbyte, som gemensam, konkret verksamhet. Fs4h är en aktiv part i tvärsektoriella nätverk som sammanför offentliga, privata och tredje sektorns aktörer. Detta är också viktigt då vi påverkar i samhällsfrågor, som tangerar barn och ungas hållbara verklighet.

De bästa resultaten nås tillsammans. Fs4H:s röst är stark inom den nordiska och globala gemenskapen.

 

 

 

 

Back to top of page

Pin It on Pinterest