Vår gemensamma vardag

I projektet Vår gemensamma vardag – Yhteinen arkemme vill vi i 4H skapa naturliga kontaktytor för barn och unga över språk och kulturgränser.

Barnen i svenskspråkiga och finskspråkiga 4H-klubbar träffas regelbundet för att bekanta sig med varandra och varandras vardag, språk och traditioner. Tillsammans med klubbledarna kommer barn i lågstadieålder att kocka, ha utfärder eller göra något annat roligt tillsammans och reflektera över olikheter och likheter i vardagen.

Den gemensamma verksamheten ger också 4H-ledarna möjlighet att bekanta sig med en närliggande 4H-förenings verksamhet och utbyta idéer och erfarenheter.

Yhteinen arkemme

4H-järjestöt haluavat Vår gemensamma vardag – Yhteinen arkemme hankkeen myötä vaikuttaa lasten ja nuorten kanssakäymisen kehittymiseen yli kieli- ja kulttuurirajojen.

Hankkeen tavoitteena on, että suomenkieliset ja ruotsinkieliset 4H-kerholaiset saisivat tutustua toistensa arkeen, kieleen ja perinteisiin. Kerhonohjaajien opastuksella alakouluikäiset kerholaiset tekevät ruokaa, käyvät metsäretkellä tai tekevät muita hauskoja asioita yhdessä ja pohdiskelevat arjen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Yhteisen toiminnan myötä myös ohjaajat saavat mahdollisuuden tutustua lähiseudulla toimivan 4H-yhdityksen toimintaan ja vaihtaa ideoita ja kokemuksia.

Klubbutbytet förverkligades i

Kerhotapaamiset toteutettiin seuraavissa yhdistyksissä

Karleby 4H och Kälviän 4H

Botnia 4H och Vetelin 4H

Pedersöre 4H och Evijärven 4H

Korsholms 4H och Vaasan 4H

Malax 4H och Kurikan 4H

Närpes 4H och Isojen-Karijoen 4H

Kristinestads 4H och Merikarvian 4H

Pargas 4H och Turun 4H

Raseborgs 4H och Salon 4H

Sibbo 4H och Tuusulan 4H

Borgå 4H och Porvoon 4H

Östnylands 4H

Samarbetspartners i projektet

Samarbetspartners i projektet var Suomen 4H-liitto, Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet och Förbundet Pohjola-Norden. Projektet finansierades av Svenska kulturfonden.

Tilläggsinformation Lisätietoja

Kommunikatör Petra Ingo, Phone number043 824 8703,

Blogg

I vår gemensamma vardag bloggen hittar du bilder och berättelser om klubbutbytet. Bloggen hittar du här

Projektets huvudevent Barnensdag firades lördagen 18 november i Tammerfors. Mera om eventet.

Back to top of page

Pin It on Pinterest