Projekt Spektrum och Hållbarhetsveckan

Inom Finlands svenska 4H har vi kört igång ett projekt med att etablera en Hållbarhetsvecka i Österbotten. Programmet på Hållbarhetsveckan skapas av deltagande arrangörer. 

Med Hållbarhetsveckan i Österbotten vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade i Österbotten skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs i regionen lyfts fram. 

Projektets mål är att synliggöra och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet för aktörerna till nätverkande. Vi vill också lyfta upp och synliggöra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten och så sprida information och goda exempel för flera aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen. Den första hållbarhetsveckan ordnas den 21–27 september 2020. 

Aktiviteterna som ordnas under veckan kan vara inom ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan till exempel vara i form av verkstäder, föreläsningar, temadagar eller öppet husevenemang. Evenemangen under Hållbarhetsveckan kan ordnas av kommuner, skolor, företag eller föreningar. 

Hållbarhetsveckan är en del av projektet Spektrum som förverkligas av Finlands svenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten i samverkan med Lokalkraft Leader Åland r.f. Som en del av projektet Spektrum producerar Yrkesakademin i Österbotten undervisningsmaterial kring cirkulär ekonomi. 

Projektet finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond, med medel från syskonen Hintz fond.

Mera information om Hållbarhetsveckan hittas på Hållbarhetsveckans webbsajt.

Kontaktperson:

Projektledare Nora Backlund

+358 (0)44 079 7079
nora.backlund@fs4h.fi

Finlands svenska 4H
Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

Back to top of page

Pin It on Pinterest