Avslutade projekt

Matskolan - Ruokakoulu featured image

Matskolan - Ruokakoulu

Matskolan – Ruokakoulu var ett tvåspråkigt projekt vars uppgift var att utveckla ett nytt verktyg för matfostran. Matskolan är ett dagsläger, där barnen får kocka, uppleva matglädje med alla sina sinnen och röra på sig. Under matskolan lär sig barnen om matens ursprung bland annat under ett bondgårdsbesök.

Läs mera

Ut i skogen featured image

Ut i skogen

I höstas rörde vi oss i skogen och hade en massa skojiga aktiviteter där barnen fick lära sig om skogen och naturen. Skogsdagarna arrangerades av 4H-föreningarna runtom i Svenskfinland. Här några exempel på skogsdagarna.

Läs mera

Vår gemensamma vardag featured image

Vår gemensamma vardag

I projektet Vår gemensamma vardag – Yhteinen arkemme vill vi i 4H skapa naturliga kontaktytor för barn och unga över språk och kulturgränser.

Barnen i svenskspråkiga och finskspråkiga 4H-klubbar träffas regelbundet för att bekanta sig med varandra och varandras vardag, språk och traditioner genom att kocka, ha utfärder eller göra något annat roligt tillsammans.

Läs mera

Fyndig företagsamhet maj 2012 - 2014 featured image

Fyndig företagsamhet maj 2012 - 2014

Projektets övergripande syfte är att ”Företagsamheten bland unga i samhället ökar och risken för marginalisering av landsbygdens ungdomar minskar. Via nätverk och höjd arbetslivskompetens bidrar projektet till en trygg arbets- och företagsamhetsmiljö. Landsbygden hålls livskraftig”.

Läs mera

Händig hemhjälp 2009 -2011 featured image

Händig hemhjälp 2009 -2011

Projektet gick ut på att finna de unga som vill skaffa sig en arbetserfarenhet, skapa stödande funktioner för att den unga kan anta arbetsuppdrag samt lära henne om marknadsföring och kundvård

Läs mera

Tree of Life 26.9 - 2.10 2011 featured image

Tree of Life 26.9 - 2.10 2011

4H-ungdomar deltog i ett grupputbyte i Armenien med syfte att diskutera skogens betydelse och vad ungdomar kan göra som meningsfylld skoglig aktivitet.

Läs mera

Som fisken i vattnet, 2010 featured image

Som fisken i vattnet, 2010

Projektet riktade sig till barn i åk 5-6 och resulterade i en heldags fiskeexkursion vars syfte var att förbättra barnens kunskaper om fisken och dess levnadsmiljö, samt att väcka intresse för fiskenäringen som helhet. Projektet producerade också en fiskehandbok för barn.

Läs mera

4 our future, 2008-2010

Detta framgångsrika projekt var ett renodlat företagsamhetsprojekt som vid avslut kunde uppvisa framgångsrika metoder för hur man kan stimulera ungdomar till entreprenörskap.

Läs mera

Back to top of page

Pin It on Pinterest