Fyndig företagsamhet maj 2012 – 2014

Projektets övergripande syfte är att ”Företagsamheten bland unga i samhället ökar och risken för marginalisering av landsbygdens ungdomar minskar. Via nätverk och höjd arbetslivskompetens bidrar projektet till en trygg arbets- och företagsamhetsmiljö. Landsbygden hålls livskraftig”.

Involverade föreningar: Borgå 4H, Sibbo 4H, Östnylands 4H

Total budget: 88 800€
Finansiär: Leader Östnyland, Silmu r.f.

Vi bidrar till det övergripande syftet genom att projektet efter tre år av aktiviteter uppnått följande direkta mål:

 1. En del ungdomar provar på företagande ensamma eller tillsammans med utomstående stöd (nätverk/mentor)
 2. En del ungdomar har insett att de lämpar sig bättre i arbetsförhållande, inte som egen företagare
 3. Alla deltagare har bättre insikt i arbetslivets spelregler och har aktivt funderat kring förestående yrkesval.

Projektet är indelat i fyra helheter:

 1. Kursverksamhet
 2. Handledning vid sysselsättningstillfällen
 3. Förmedling av arbetsuppgifter
 4. Företagsverksamhet

Efter genomförda aktiviteter inom alla fyra helheter har deltagarna i projektet konkret arbetserfarenhet, ökad kompetens kring arbetslivets spelregler, ökad kompetens i företagarfrågor samt ökad kunskap om yrkeskompetenser som behövs inom olika företagssektorer. Dessutom har deltagarna knutit kontakter med äldre företagare som stöder den unga med råd. Projektaktiviteterna väcker intresse för konkret företagande samt uppmuntrar och stöder möjliga framtida företagare.

Fyndig företagsamhet målgrupp är 13 år och äldre enligt

 • work-shoppar för yngre för att väcka ett intresse för olika yrken
 • yrkesinriktade kurser +13 år och äldre
 • arbetslivsfärdighetskurser +13 år och äldre
 • arbetsförmedling +13 år och äldre
 • företagsutbildning +15 år och äldre eller minst ett års erfarenhet av utförande av sysslor så som anställd av 4H-föreningen
 • mentor träffarna +15 år samt i beråd att starta sitt 4H-företag/startat ett 4H-företag
 • resurspersoner så som företagslotsar + 18 år

Projektet strävar efter en jämn könsfördelning i målgruppen.

Back to top of page

Pin It on Pinterest