61252.jpg

Pressmeddelande: Bra resultat i säckinsamlingen Rejäl handling

24.11.2017 kl. 12:00
Inom Rejäl handling -kampanjen samlade 4H-ungdomarna 656 ton säckar i somras.

Säckinsamlingen arrangerades av Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, de lokala 4H-föreningarna och Yara Suomi Oy. I insamlingen deltog också Hankkija Oy, Lantmännen Agro Oy, Raisioagro Oy och Tilasiemen Oy. Kanslichef Jaana Husu-Kallio vid Jord och skogsbruksministeriet var insamlingens beskyddare.

Vid premieringstillfället i Helsingfors överräckte försäljningschef Timo Räsänen en check på 128 419 euro till Suomen 4H-liittos VD Tomi Alakoski. Intäkterna från insamlingen används till de ungdomars löner, som deltagit i säckinsamlingen, och till att stöda ungdomsarbetet.

Vid tillfället premierades den 4H-förening, som ökat den insamlade mängden säckar mest från i fjol. Diplomet överräcktes till verksamhetsledare Kirsi Siltamäki från Härmänmaan 4H-förening. Föreningen samlade in 32 557 kilo säckar i år, 5 498 kilo mer än året innan.

– Rejäl handling  -kampanjen är en flera årtionden lång, fin tradition. Även i år samlades en betydande mängd plastavfall in till återvinning. I kampanjen förverkligas även fint 4H-organisationernas värden. Ungdomarna får arbetserfarenhet och kampanjen är samtidigt en viktig miljögärning, konstaterar Tomi Alakoski.

– Samarbetet med 4H är värdefullt för oss. Vi sköter den till varje producent tillhörande produktansvarsskyldigheten, genom att erbjuda våra kunder möjligheten att återvinna säckarna. 4H sköter säckinsamlingsplatserna runt om i Finland och Yara står för transporten av säckarna från insamlingsplatserna till återvinning. Tack för samarbetet även till i insamlingen medverkande handelspartners. Det är fint att denna verksamhet erbjuder arbetsmöjligheter till 4H-ungdomarna, konstaterar Timo Räsänen.

Tack vare insamlingen togs cirka 70 procent av de till jordbruken levererade gödselsäckarna tillvara. 4H-ungdomarna har samlat gödsel- och utsädessäckar allt sedan år 1975, sammanlagt cirka 37 miljoner kilo. Efter tvätt, söndermalning och uppsmältning används säckarna som råvara till returplast.


Tilläggsinformation:

Aino Tonttila, organisationschef Suomen 4H-liitto
tel. 040 066 4199
aino.tonttila@4h.fi

Seija Luomanperä, kommunikationschef Yara Suomi Oy
tel. 050 552 1540
seija.luomanpera@yara.com

Petra Ingo, informatör Finlands svenska 4H
tel. 043 824 8703
petra.ingo@fs4h.fi
66439_t.jpg

Lina-Lotta Kavander från Lovisa är Årets medlem i södra Finland 2018

Finlands svenska 4H:s styrelse har utsett Lina-Lotta Kavander till årets 4H-medlem i södra Finland 2018. 18-åriga Lina-Lotta studerar vid Lovisa gymnasium och har varit medlem i 4H i 9 år.Läs mera »
22.11.2018 kl. 15:28
66431_t.jpg

Jenny Kaanela från Pargas är Årets 4H-medlem 2018

Jenny Kaanela har av Finlands svenska 4H:s styrelse utsetts till Årets medlem 2018. 19-åriga Jenny studerar till rättsnotarie vid Åbo Akademi och har varit medlem i 4H i 11 år.Läs mera »
22.11.2018 kl. 15:00
64210_t.jpg

Barn lär sig om matens och motionens betydelse för välmåendet på 48 matskolor

Matskolor arrangeras av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet och närmare 800 barn kommer att delta i sommar. Matskolorna är en viktig del av föreningarnas sommarverksamhet och efterfrågan är stor under skolornas lovtider. På matskolorna får också närmare 180 unga viktig arbetserfarenhet som hjälpledare.Läs mera »
31.05.2018 kl. 11:24
63878_t.jpg

Pressmeddelande: Säckinsamlingen Rejäl handling startar

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl handling. Läs mera »
08.05.2018 kl. 09:27
63629_t.jpg

Unga lära sig om arbetslivet genom att göra olika småjobb i lokal samhället

4H-föreningarna runt om i Svenskfinland hjälper unga som fyllt 14 år att ta de första stegen mot arbetslivet genom att erbjuda introduktionskurser, handledning och små jobbuppdrag hos privata hushåll och lokala företag.Läs mera »
23.04.2018 kl. 15:06
63222_t.jpg

Mia Gull har utsetts till årets verksamhetsledare 2017

Finlands svenska 4H:s styrelse har utsett Mia Gull från Malax till årets verksamhetsledare 2017. Mia har jobbat som verksamhetsledare för Malax-Petalax-Bergö 4H från och med år 2010.Läs mera »
28.03.2018 kl. 15:00
61126_t.jpg

Elin Vide från Närpes 4H blev årets medlem

Elin Vide har av Finlands svenska 4H:s styrelse utsetts till årets medlem för 2017. 18-åriga Elin studerar vid Närpes gymnasium och har varit medlem i 4H i 10 år.Läs mera »
16.11.2017 kl. 15:00

Välkommen till det tvåspråkiga 4H-evenemanget Barnensdag 18.11 i Tammerfors

Närmare 100 barn i lågstadieålder och 50 vuxna samlas till Barnensdag evenemanget lördagen den 18 november. Dagen är en festlig höjdpunkt för klubbutbytet inom projektet Vår gemensamma vardag som tjugotre svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar deltagit i under de två senaste åren.Läs mera »
14.11.2017 kl. 14:05
58530_t.jpg

Matglädje för barn i 38 matskolor

Matskolan-Ruokakoulu verksamheten förverkligas i sommar i 38 matskolor. Matskolorna arrangeras av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet och närmare 700 barn kommer att delta. På matskolorna får också närmare 150 unga hjälpledare arbetserfarenhet.Läs mera »
24.05.2017 kl. 08:15